REVIEWS & INTERVIEWS

REVIEWS & INTERVIEWS

Orkesterjournalen, 2022

Orkesterjournalen, 2020

Orkesterjournalen, 2019

Neon Jazz, 2021

Markbladet, 2021

Dan Backman, "Årets bästa album 2020"

Republic Of Jazz, 2021